Skip to main content

Bloeddrukmeting

Bloeddrukdagboek en Bloeddrukpas (gratis download) om uw metingen bij te houden

Bloeddrukdagboek en Bloeddrukpas (gratis download) om uw metingen bij te houden Wat is bloeddruk en wat betekenen de metingen? Bloeddruk is een maat van de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten stroomt. De bloeddrukmetingen hebben twee cijfers (bijvoorbeeld 118/78 mmHg, wat staat voor systolisch/diastolisch of SYS/DIA).

Meer informatie

Wat is bloeddruk en wat betekenen de metingen?

Bloeddruk is een maat van de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten stroomt.

De bloeddrukmetingen hebben twee cijfers (bijvoorbeeld 118/78 mmHg, wat staat voor systolisch/diastolisch of SYS/DIA). De hoogste druk in de cyclus wordt de systolische bloeddruk genoemd. De laagste is de diastolische bloeddruk. Beide zijn noodzakelijk voor medewerkers in de gezondheidszorg om de status van uw bloeddruk te kunnen bepalen.

In het ideale geval zouden we allemaal een bloeddruk hebben onder 120 over 80 (120/80). Bij deze bloeddrukwaarden lopen we veel minder risico op hartziekten of beroertes.

Uw metingen bijhouden met het Bloeddrukdagboek en de Bloeddrukpas (gratis download)

Eén enkele meting geeft onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke hoogte van de bloeddruk. Gebruik dit Bloeddrukdagboek* of de Bloeddrukpas* om meerdere metingen gedurende een bepaalde periode te registreren.

Gezondheidsgegevens op één plaats: de app ‘OMRON connect’

Een aantal bloeddrukmeters kan metingen overbrengen naar uw smartphone (‘verbonden apparaten’). Met de app ‘OMRON connect’ kunt u uw voortgang volgen, de resultaten delen met uw arts en op langere termijn meer inzicht krijgen in uw gezondheid. Dergelijke verbonden apparaten worden geadviseerd voor mensen die hun bloeddruk nauwgezet en gedurende een langere periode in de gaten moeten houden, zoals diabetici en zwangere vrouwen, maar ook mensen die beginnen met een nieuwe behandeling of bij wie de meetresultaten bij de arts en thuis vaak uiteenlopen (‘witte-jassenhypertensie’ of ‘gemaskeerde hypertensie’).

Download: Voor iOS | Voor Android


Aangesloten bloeddrukmeters

Bekijk alle bloeddrukmeters


*Beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Turks en Arabisch.

Selecteer maximaal 2 producten.