Blood pressure monitors
HBP-1120-E, HBP-1320-E, HEM-907-E, HEM-6121-D, HEM-6121-E, HEM-6130-D, HEM-6130-E, HEM-6160-E, HEM-6161-D, HEM-6161-E, HEM-6161T-D, HEM-6161T-E, HEM-6181-D, HEM-6181-E, HEM-6232T-D, HEM-6232T-E, HEM-6411T-MAE, HEM-7120-E, HEM-7121-D, HEM-7121-E, HEM-7131-D, HEM-7131-E, HEM-7134-D, HEM-7134-E, HEM-7280T-D, HEM-7280T-E, HEM-7321-D, HEM-7321-E, HEM-7322T-D, HEM-7322T-E, HEM-7600T-E, HEM-9601T-E, HEM-9601T-E3

Blood pressure monitor accessories
HEM-CUCV-01, HEM-FL31-E, HEM-RML31-E, 3094298-6, 9513255-8 (HEM-RXL31-E), 9513256-6, 9515336-9 (HEM-ACW5-E), 9515373-3 (HEM-CS24), 9520534-2 (HEM-RML30-E), 9956685-4 (HEM-E08), 9983666-5 (HEM-AC-O)


Nebulisers
NE-C102-D, NE-C102-E,NE-C105-D,NE-C105-E,NE-C105-EO, NE-C105-UK,NE-C28P-D, NE-C28P-E, NE-C28P-UK, NE-C300-D, NE-C300-E, NE-C300-UK, NE-C301-D, NE-C301-E, NE-C301-UK,NE-C303K-KDD,NE-C303K-KDE, NE-C303K-KDITA, NE-C801S-KDE(V), NE-C801S-KDUK, NE-C801S-E(V), NE-C801S-UK(V), NE-C803-E, NE-C803-UK,NE-C900-E,NE-U100-E,NE-U780-E, HWZ-1000T-E

Nebuliser accessories
3027804-0 (6984656-9), 9101280-9 (NEB-AC-10E), 9101281-7 (NEB-AC-10UK), 9101282-5 (NEB-BTL-10E), 9101283-3 (NEB-MC-10E), 9101284-1 (NEB-MSA-10E), 9515573-6 (NEB-NSET3-90E), 9518216-4 (091306G), 9520250-5 (NEB-MSSP-E), 9956269-7 (NEB-TSC-L10E), 9956273-5 (NEB-MP-E), 9956274-3 (NEB-NP-E), 9956275-1 (NEB-MSLP-E), 9956276-0 (NEB-MSMP-E), 9956281-6 (NEB-MSSS-E), 9956312-0 (NEB-MSLS-E), 9956628-5 (NE-C30-AC-E), NEB7000


Pain relievers
HV-F021-ESL, HV-F021-EW, HV-F311-E, HV-F311-UK, HV-F013-E

Pain reliever accessories
4928818-7 (HV-LLPAD-E), 6601625-5 (HV-PAD-3E)


Scales and body composition monitors
HBF-212-EW, HBF-214-EBW, HBF-222T-EBK, HBF-508-E, HBF-511B-E, HBF-511T-E, HN-286-E, HN-288-E, HN-289-EB, HN-289-EBK, HN-289-EPK, HN-289-ESL


Thermometers
MC-280B-20,MC-520-E, MC-521-E, MC-720-E

Thermometer accessories
MC-EP2-E


Activity monitors
HJ-320-E, HJ-321-E, HJ-325-EB, HJ-325-EBK, HJ-325-EW


Electrocardiograms
AC-009-UA-C, AC-019-NUA-A, HEM-7530T-E3